HappySadGirl

80 tekstów – auto­rem jest Hap­py­Sad­Girl.

***

Zos­ta­wiłam się tak, na pas­twę sa­mej siebie
Poz­wo­liłam, bym zno­wu mogła się omamić
Znów to ja związałam mi ręce
Ubezwłas­no­wol­niłam siebie samą 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 grudnia 2011, 18:46

***

Ich dłonie ta­kie zimne
Pod kołdrę się wkradają
Raz dot­kną me­go ciała
I zasnąć mi nie dają

Na swej szyi dziś czuję
Języ­ki ich parzące
Na ta­lii ich pazury
Wbi­jają się okropnie

Znów krew na moich rekach
I już nie mogę przestać
Z diabłami chcę zamieszkać
Tak, chcę się z ni­mi przespać 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 grudnia 2011, 11:35

* * *

Wychodzą z ciemności
Mo­jej wyobraźni
Śmiejąc się w głos
Przerażająco

A ona spokojnie
Przed telewizorem
Z ga­zetą w dłoni
Ogląda pogodę

Jak to możliwe
Ze się ich nie boi
Gdy ja umieram
Ze strachu? 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 grudnia 2011, 21:38

* * *

Sześć strun roz­trzas­ka­nych na ścianie
Nic więcej mi nie pozostaje
Oprócz wy­jada­nia so­bie mózgu
Przez uszy

W żyłach uro­jona morfina
Sto spo­sobów wiąza­nia liny
I nies­ta­bil­ny stołek
Na szczęście

Tyl­ko krew i padlina
Ścier­wa wy­mie­rzające po­liczki
Mącą w mo­jej głowie
Sukisyny 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 listopada 2011, 13:49

Ro­bię to wszys­tko, aby się wyswobodzić.
Tyl­ko jeszcze nie wiem od czego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 listopada 2011, 16:03

Łat­wo jest osądzać ko­goś, kto nie jest ta­ki jak my.
Trud­niej osądzić siebie, gdy się nie jest ta­kim jak wszyscy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 października 2011, 23:21

Cza­sami lu­bię po­gadać z kimś ob­cym, kto mnie nie może zra­nić, kto mnie wysłucha i po­wie to co na prawdę myśli.
Cza­sami lu­bię po­gadać z kimś blis­kim, kto mnie dob­rze zna, kto wie co czuję i pot­ra­fi za­radzić każde­mu problemowi.
Cza­sami lu­bię z ni­kim nie ga­dać, bo cza­sami tak jest le­piej, bo cza­sami mil­cze­nie jest naj­lep­szą bronią. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 stycznia 2011, 21:20

Nie każdy na pra­wo być szczęśli­wym, tyl­ko nieliczni mają to szczęście. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 stycznia 2011, 00:59

To nie rzeczy­wis­tość ściąga cię w dół, to tyl­ko grawitacja. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 grudnia 2010, 21:45

W tym kra­ju pot­rzeb­na jest obo­wiązko­wa aborcja 

myśl • 4 grudnia 2010, 14:22
HappySadGirl

Urodziłam się, z za małą liczbą środkowych palców.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HappySadGirl

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność